Vandaag niet alleen in De Morgen

 

Sylvie Marie

Zonder

De psychoanalyticus Lacan toonde aan hoe wij als subjecten voortdurend getekend zijn door een tekort. Sylvie Marie (°1984) heeft er haar hele debuutbundel Zonder rond opgebouwd. Met poëzie wil ze het tekort opheffen, de leemtes vullen, vanuit het besef dat dit niet mogelijk is. Haar gedichten zijn het indringendst als de toon wranger wordt, zoals hier: ‘soms wil ik je dood, schat,/ niet dat ik je dood wil maar/ ik zou je lichaam wel eens/ willen dragen wanneer/ je hand ontkracht naar/ beneden bungelt en je tong eruit.’ Vooral de cyclus ‘moedermomenten (zonder moeder)’ is in dit opzicht opvallend. Sylvie Marie trok er terecht al aandacht mee toen de gedichten in Het liegend konijn verschenen. De gedichten baden in een onheilspellende sfeer, omdat de ziekte die de moeder draagt alles ontwricht en de realiteit broos maakt: ‘vandaag wierp je het ei in een zak over je schouder./ we knepen allemaal de ogen dicht. alsof we ons aan/ gruis verwachtten, leefden we met het ei,/ als het ei.’  Marie laat in deze bundel de beslotenheid zien waaruit zij los zou willen komen, zodat zij de hele werkelijkheid, de moeder en de geliefde incluis, minder als een vreemde zou kunnen bekijken. In de cyclus ‘moedermomenten’ vindt ze daar prachtige beelden voor, maar in behoorlijk wat andere gedichten zien we een dichter aan het werk die nog een dwingender beeldenarsenaal moet vinden.

Vrijdag/Podium, 62 p., 15 euro